PERSONVERNPOLICY

Hvorfor bruker vi personopplysningene dine?
Vi vil bruke personopplysningene dine til å håndtere kjøp online på Lendmann ved å behandle bestillinger og returer via våre nettjenester, og sende deg meldinger om leveringsstatus eller om eventuelle problemer med leveringen av varene.
Vi vil bruke personopplysningene dine til å håndtere betalingene dine.

Vi vil også bruke opplysningene dine til å håndtere klager og garantisaker for produkter.

Personopplysningene dine blir brukt til å identifisere deg og bekrefte at du er myndig og kan shoppe online, og for å bekrefte din adresse med eksterne partnere.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?
Vi vil behandle følgende kategorier av personopplysninger:
* kontaktinformasjon som f.eks. navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
* betalingsinformasjon og betalingshistorikk
* bestillingsinformasjon

Hvis du har en Lendmann-konto vil vi også behandle personopplysninger som er sendt inn i forbindelse med kontoen eller medlemskapet, som f.eks.:

* konto-ID
* shoppinghistorikk

Hvem kontrollerer dine personlige data?
Nettbutikken lendmann.no eies og drives av Reflektor Media, som er ansvarlig for personopplysningene dine i henhold til gjeldende personvernslovgivning.

Foretaksnummer: 916 382 618 MVA

Hvem har tilgang til opplysningene dine?
Vi formidler/selger/bytter aldri opplysningene dine til tredjepart i markedsføringsøyemed. For hver spesifikke behandling av personopplysninger vi innhenter fra deg, vil vi informere deg om hvorvidt innhentingen er lovfestet eller påkrevd for å inngå en kontrakt, og om du er forpliktet til å oppgi personopplysningene.

Dine rettigheter
Du har til enhver tid rett til å be om informasjon om personopplysningene vi oppbevarer om deg. Kontakt oss og du vil få tilsendt personopplysningene dine via e-mail.

Rett til korrigering og sletting 
Du har rett til å be om korrigering av personopplysningene dine dersom de ikke er korrekte, og dette inkluderer retten til å utfylle ufullstendige personopplysninger. Hvis du har en konto hos Lendmann kan du redigere personopplysningene dine på konto-sidene.

Du har rett til å slette hvilke som helst personopplysninger når som helst, bortsett fra i følgende situasjoner:

* du har en åpen bestilling som ikke er sendt ennå eller bare er delvis sendt

* du har uoppgjort gjeld hos Lendmann, uavhengig av betalingsmetode

* hvis du har utført et kjøp. Vi vil da beholde personopplysningene dine i forbindelse med transaksjonen for å overholde bokføringsreglene.

Rett til å protestere på behandling av personopplysninger: 
Du har rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine med mindre vi kan vise til en legitim grunn for behandlingen som tar presedens over dine interesser og rettigheter på grunnlag av våre lovfestede rettigheter.

Din rett til å protestere på direkte markedsføring:
Du har rett til å protestere på direkte markedsføring, inkludert profilanalyser utført med tanke på direkte markedsføringsformål.

Du kan velge å ikke motta direkte markedsføring på følgende måter:

* følge instruksene i hver e-mail med markedsføring

* redigere innstillingene i din konto

Vi vil aldri sende deg nyhetsbrev, e-post eller annen direkte markedsføring uten at du på forhånd har samtykket til det.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet: 
Hvis du mener vi har behandlet personopplysningene dine på en måte som ikke er korrekt, kan du kontakte oss. Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet.

Oppdatering av vår Personvernpolicy:
Det kan hende vi må oppdatere vår Personvernpolicy. Den nyeste versjonen av vår Personvernpolicy er alltid tilgjengelig på nettsidene våre.